Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
 
.

Новини


Всі новини

Нормативно-правова база

1. Постанова КМУ від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами) "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF


2. Наказ Міністерства освіти і науки від 08 червня 2018 р. № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osvit


3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017  № 635 «Про внесення змін до положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0645-17


4. Постанова від 27 лютого 2019 р. № 129 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-2019-%D0%BF#n58 

 


5. Постанова №530 від 10.04.2019 "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-п

6.Діти з особливими потребами в освітньому просторі України https://zounb.zp.ua/node/5808


7. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Навчально-методичний посібник.  https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf


8. СТАТУТ (завантажити) комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області