Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
 
.

Новини


Всі новини

Сторінка реабілітолога

 Погоріла Евгенія Олегівна

 

   Дата народження: 21.06.1994р.

   Базова освіта, спеціальність та кваліфікація за дипломом: Запорізький національний університет, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність «фізична реабілітація», освітня програма «фізична реабілітація», професійна кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації».

   Місце роботи, посада: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, Вчитель-реабілітолог.

 

 

   

    Одними з основних умов і факторів, які сприяють гармонійному розвитку дитини з порушеннями опоно-рухового апарату в закладі є систематичне запровадження занять з фізичної реабілітації.

    Фізична реабілітація передбачає застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі формування, відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності дітей з особливими потребами.

     Вчитель-реабілітолог впродовж навчального року здійснює комплексну допомогу вихованцям закладу, впливаючи на моторну сферу та фізичний розвиток дітей, у яких порушена функція опорно-рухового апарату. Сприяє максимально можливому розвитку (фізичному, моторному, тощо) дитини з особливими освітніми потребами, підтримує та відновлює втрачені або послаблені рухові функції.

    Метою роботи реабілітолога у закладі є:

  • визначення особливих освітніх потреб дитини, її сильних сторін;
  • сприяти формуванню правильних рухових стереотипів на всіх етапах розвитку дитини з особливими потребами.

    Під час індивідуальних занять з дітьми вчитель-реабілітолог працює над формуванням основних рухових функцій дітей відповідно до онтогенетичного розвитку, сприяє створенню відповідних умов для розвитку дитини в домашньому середовищі. Спрямовує зусилля на пригнічення впливу патологічних процесів та нормалізацію м’язового тонусу дітей з особливими потребами.

    Після проведення обстеження основних рухових навиків складається програма корекційних занять, за основу якої беруться програми МОН для дітей з ООП.

    Корекційні програми: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi

    Програма реалізовується шляхом:

  • застосування фізичних вправ різного спрямування,
  • застосування допоміжних засобів і обладнання;
  • проведення навчання та інструктажу дитини та її батьків.

    Вчитель-реабілітолог тісно співпрацює з батьками. Контроль за фізичним станом дітей здійснюється вчителем-реабілітологом два рази на рік або індивідуально.

    Вчитель - реабілітолог для кожної дитини підбирає індивідуальні комплекси вправ в залежності від тяжкості ураження і форми захворювання. Шляхи реалізації реабілітаційного втручання залежать від індивідуальних можливостей та потреб дитини.

    Основна форма проведення занять – індивідуальна. Заняття передбачають роботу вчителя-реабілітолога в безпосередньому контакті з дитиною.

    Завдання фізичної реабілітації:

  • забезпечення психічного та фізичного благополуччя;
  • формування необхідних навичок і умінь дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей;
  • створення умов, за яких реалізуються потреби дітей;
  • розвиток фізичних якостей;
  • зміцнення та охорона здоров’я дітей.

   Щоб уникнути подальших негативних змін у здоров’ї дитини, рухова активність для дітей з особливими потребами вкрай необхідна. Правильне фізичне виховання дітей зміцнює і загартовує організм, підвищує резистентність до впливу негативних факторів навколишнього середовища, є найбільш ефективним засобом неспецифічної профілактики і найважливішим стимулятором гармонійного росту і розвитку дитини з ООП.

    Напрямом роботи  вчителя-реабілітолога є лікувально-фізична культура.

    Лікувальна фізична культура (ЛФК) – метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ і природних факторів природи до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму – руху.

    Реабілітація буде ефективною при дотриманні основних ії принципів:

· Ранній початок реабілітаційних заходів.

· Безперервність реабілітаційних заходів.

· Комплексність реабілітаційних заходів.

· Індивідуальність реабілітаційних заходів.

· Необхідність фізичної реабілітації у колективі.

    Для ефективної реабіітації та фізичного розвитку дітей з освітніми потребами, кабінет вчителя-реабілітолога обладнанний різноманітним інвентарем - шведська стінка, дошка Євмінова, стіна для скелелазіння, м’яч гімнастичний, реабілітаційний тренажер для ніг та рук, гімнастичні палиці, ортопедичний коврик, балансири та інше.

 

    Вчитель-реабілітолог, виконує також діагностичну функцію. Є членом комісії з комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (оцінки фізичного розвитку). Працює через автоматизовану систему роботи ІРЦ (https://ircenter.gov.ua/).

 

    Подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини можна онлайн через автоматизовану систему роботи ІРЦ (https://ircenter.gov.ua/).