Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Новини

Згідно протоколу конкурсної комісії від 20 березня 2019 року №2 вважати переможцем конкурсу на посаду практичного психолога комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Овсієнко Людмилу Олександрівну

 

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурсний відбір на заміщення вакантної посади практичного психолога комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (надалі ІРЦ) оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади практичного психолога (1,0 ставки).
Дата початку прийому документів: 02  травня 2019 року о 8.00 год.
Місце прийому документів за адресою: 51700, Дніпропетровська область м. Вільногірськ, вул. Центральна, 31, приймальна. Контактний телефон 097 470 98 34, електронна адреса: [email protected]
Строк подання документів становити 30  календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. Дата закінчення прийому документів 31 травня 2019 року 15.45 год.
Особа, яка бере участь у конкурсному відборі подає такі документи:
- письмову заяву про участь у конкурсі (додаток 1) до якої додається резюме у довільній формі;
- копію паспорта громадянина України;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копію трудової книжки;
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
Документи подаються особисто в паперовому вигляді, або надсилаються на поштову та електрону адресу ІРЦ.
Дата початку формування конкурсної комісії: 02  травня 2019 року, упродовж 30 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. 
Орієнтовна дата і місце проведення першого засідання конкурсної комісії: 04 червня 2019 року, 14.00 год., м. Вільногірськ, вул. Центральна, 31, кабінет психолого-педагогічного вивчення дитини.
Умови конкурсу: Проведення письмового іспиту (тестування) та співбесіди з претиндентами.
Кваліфікаційними вимогами до претендентів є наявність у педагогічного працівника вищої педагогічної (психологічної) освіти не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Психологія» за спеціалізацією практична психологія, при цьому 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.
Кандидат повинен знати:
- законодавство у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
- знання основ спеціальної педагогіки;
- основні правила роботи з комп’ютером;
- українську мову.
Умови оплати праці фахівців ІРЦ: відповідно до затвердженого штатного розпису на відповідний рік та вимог чинного законодавства України.
Контактна особа для отримання додаткової інформації Гуманенко Олександра Василівна за адресою: 51700, Дніпропетровська область м. Вільногірськ, вул. Центральна, 31, приймальна. Контактний телефон 0974709834, електронна адреса: [email protected]

 

Згідно протоколу конкурсної комісії від 07 червня 2019 року №2 вважати переможцем конкурсу на посаду практичного психолога комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Шатогіну Ірину Валеріївну

 

Визначення об'єктивних факторів та сфер розвитку дитини

 

 Півтисячі українських інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) отримали доступ до п'яти всесвітньо визнаних та адаптованих методик для діагностики дітей з особливими освітніми потребами. Нові методики, якщо правильно ними користуватися, дають повну картину про сильні і слабкі сторони дитини, її освітні потреби. 

 Практичний  психолог  ІРЦ м. Вільногірськ Овсієнко Людмила Олександрівна  пройшла інтенсив для користувачів по роботі з комплектом діагностичних методик для ІРЦ, успішно склала іспит та отримала сертифікат. Отримання сертифікату дає право на користування комплектами методик для діагностики дітей з особливими освітніми потребами. Вчителі можуть опиратися на цю інформацію під час формування адаптованих чи модифікованих програм. Нові методики об'єктивні. 

"CASD" - опитувальник розладу аутичного спектру.
"Conners-3" - шкали оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності.
"Leiter-3" - міжнародна шкала продуктивності Лейтера.
"WISC-IV" - шкала інтелекту Векслера для дітей.
"РЕР-3" - індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутичного спектру.

 

Збір документів для комплексної оцінки розвитку дитини

  1. документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників; (копія)
  2. свідоцтва про народження дитини; (копія)
  3. форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідки від психіатра;
  4. індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
  5. психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;
  6. зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
  7. документи щодо додаткових обстежень дитини.

У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога

  1. попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
  2. висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психологопедагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку

 

ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА НА ОБСТЕЖЕННІ ДИТИНА ТА БАТЬКИ ПОВИННІ БУТИ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ

ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ТА ЗГОДИ НА ОБСТЕЖЕННЯ ПРИСУТНІСТЬ ДИТИНИ НЕ ПОТРІБНА!

З повагою, адміністрація ІРЦ